دستگاه تزریق پلاستیک تمام برقی ایزومی

تولید قاشق به ضحامت 1 میلی متر با سیکل تولید 17 ثانیه با سری تمام برقی دستگاه های ایزومی.

نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید