دستگاه تزریق پلاستیک PAC-HighSpeed

• دستگاه تزریق پلاستیک مخصوص ظروف بسته بندي و جداره نازك

• راه حل مناسب براي تزریق ظروف پلاستیکی داراي جداره نازك

 

دستگاه PAC  تزریق مخصوص قطعات بسته بندي جداره نازك با سرعت بالا می باشد که با هدف تامین نیاز روز افزون جهانی به تجهیزات بسته بندي طراحی و ساخته شده است، این دستگاه براي تولید سریع محصولات بسته بندي پلاستیک جداره نازك نظیر ظروف IML مواد غذایی، سطل، بستنی و ... با ضخامت حداقل 0.35 مناسب است که براي این نوع تولیدات استفاده از سیستم هاي یکجا و آماده به کار  (Turn Key)توصیه می شود.

دستگاه  PACبا راندمان و دقت بالا، صرفه اقتصادي، قابل اطمینان بودن، مصرف پایین انرژي و سازگاري با محیط زیست، در بازار تولیدات بسته بندي پیشتاز است.

• طراحی اختصاصی دستگاه‌های تولید ظروف جدار نازک

• سرعت تزریق حداقل 2.3 برابر نسبت به دستگاه‌های معمول

• قابلیت افزایش سرعت تزریق تا 5 برابر حد معمول با اضافه‌کردن آکومولاتر

• سرعت باگیری 1.5 برابر نسبت به دستگاه‌های معمول

• طراحی خاص شاسی دستگاه با توجه به رویکرد سرعت بالا بودن دستگاه جهت کاهش لرزه و ...

• طراحی خاص واحد گیره مخصوص تولید سرعت بالا:

  1. صلبت بالاتر: حرکت روان‌تر و سریع‌تر گیره
  2. نیروی قفل گیره به وسط صفحات وارد می‌شود که موجب تغییر شکل کمتر آن خواهد شد.
  3. طراحی خاص سیستم بازویی برای حرکت روان‌تر  صفحه متحرک
  4. سیستم روانکاری حلقه بسته واحد گیره
  5. طراحی خاص و مهندسی صفحه متحرک

• واحد تزریق تک جک که موجب افزایش سرعت و دقت عملکردی آن می‌شود.

• تعبیه سیستم Linear Guide جهت حرکت روان‌تر کالسکه

• سیستم کنترلی حلقه بسته سرعت و فشار

توضیح: سیستم کنترلی حلقه بسته سرعت، مربوط به کنترل Close loop برقی و سیستم کنترلی حلقه بسته فشار، مربوط به کنترل Close loop هیدرولیکی دستگاه است.

•  مصرف بهینه‌تر و کمتر برق مصرفی با توجه به وزن قطعات تولیدی

 

•  صلبیت بالاي واحد گیره که منجر به حرکت سریع و یکنواخت دستگاه می گردد.

•  نیروي گیره به طرز موثري به مرکز صفحات اعمال می گردد و به دلیل طراحی دقیق ضمن حداقل تغییر شکل شده منجر به توزیع یکسان نیرو

در صفحات و قالب می گردد.

•  حرکت بهینه گیره که یکنواخت و با قابلیت تطبیق بیشتري می باشد.

•  سیستم مدار بسته روغن ضمن جلوگیري از هدر رفتن روانکار منجر به پاکیزگی دستگاه نیز می گردد.

•  مسیرهاي حرکت صفحه متحرك باز تر از حالت هاي معمول بوده که باعث شده دهانه خروج قطعه بزرگتر گردد و خروج آن بدون برخورد به

حاشیه بوده و از کثیف شدن قطعه جلوگیري می شود.

•  بکار گیري سیستم حلقه بسته

•  سیستم کنترلی پر سرعت

•  حرکت دقیق اجزاي دستگاه

•  نمایش مقادیر واقعی و تنظیم شده پارامترهاي عملکردي

•  کالسکه تزریق با جک تکی که ضامن سرعت و دقت عمل بالا می باشد.

•  ماردون مخصوص با عمق زیاد گام ها که منجر به سرعت مواد گیري و ذوب می گردد.

•  سر ماردون داراي مقاومت زیاد به سایش با عملکرد مطمئن و عمر طولانی.

•  سرعت تزریق بین 100 الی 250 میلی متر در ثانیه بسته به نوع مصرف و واحد قدرت دستگاه می باشد، در مواردي سرعت تزریق در صورت

نصب آکومولاتور به 500 میلی متر نیز خواهد رسید.

•  مواد گیري یکنواخت که ناشی از تنظیم آنی فشار پشت مارپیچ و عمل آن در تمام مراحل بارگیري می باشد.

•  ظرفیت بالاي مواد گیري

•  تفاوت اندك در زون ها و مخلوط شدن بهتر مواد

•  تنش برشی کمتر

•  عدم باقی ماندن مواد و مستربچ بعد از تزریق و ترکیب سریعتر رنگ

•  عمر طولانی ماردون