• تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
  • کد خبر: ۴۴

رتبه بندی ماشین آلات فرآیند پلاستیک چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سودخالص

1. رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص

 

رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چینی
 در سال 2018
(بر اساس درآمد)
  رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چینی
 در سال 2018
(بر اساس سود خالص)
رتبه شرکت   رتبه  شرکت 
1 Haitian   1 Haitian
2 Chen Hsong   2 Yizumi
3 Yizumi   3 Chen Hsong
4 L.K. Technology   4 Tederic
5 Borch   5 Fu Chun Shin
6 Tederic   6 L.K. Technology
7 Fu Chun Shin   7 Shuangma
8 Donghua   8 Borch
9 Haida   9 Haida
10 Shuangma   10 Haixiong
11 Haixiong   11 Haixing
12 Hwamda   12 Tongyong
13 Golden Eagle   13 Chuangji
14 Tongyong   14 Golden Eagle
15 Chuangji   15 Donghua

 

2. رتبه ماشین آلات بادی چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص

 

رتبه ماشین آلات بادی چین
 در سال 2018
(بر اساس درآمد)
  رتبه ماشین آلات بادی چین
 در سال 2018
(بر اساس سود خالص)
رتبه  شرکت   رتبه شرکت
1 Tongda   1 Tongda
2 Leshan   2 Leshan
3 Qinchuan   3 Qinchuan

 

3. رتبه لوازم جانبی ماشین آلات فرآیندهای پلاستیک چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص

 

رتبه لوازم جانبی فرآیندهای پلاستیک چین
 در سال 2018
(بر اساس درآمد)
  رتبه لوازم جانبی فرآیندهای پلاستیک چین
 در سال 2018
(بر اساس سود خالص)
رتبه  شرکت   رتبه  شرکت 
1 Techmation   1 Techmation
2 Shini   2 Topstar
3 Topstar   3 Shini
4 Huaye   4 Huaye
5 Alfa   5 Alfa

 

منبع:  انجمن ماشین آلات صنایع پلاستیک چین (China Plastic Machinery Industry Association)

نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید