• تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
  • کد خبر: ۴۷

سرفصل های دوره آموزشی اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک NBM

 

سرفصل های دوره آموزشی اپراتوری دستگاه تزریق پلاستیک NBM
عنوان  بخش ساعت
تاریخچه پلاستیک و تزریق پلاستیک مواد - انواع ماشین تزریق 1
شناخت دستگاه گیره  2
کالسکه
کنترلر آشنایی با کنترلر 2
معرفی صفحات
تنظیمات اپراتوری
ایمنی انواع حفاظت ها 2
نحوه عملکرد
عواقب از کار انداختن حفاظت ها
اصول اپراتوری و راه اندازی دستگاه روزانه 1
هفتگی
ماهانه
نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید