ربات ها

با توجه به تخصصی شدن تولید محصولات پلاستیکی و به منظور افزایش تولید بدون خطا، استفاده از ربات های تخصصی در صنعت پلاستیک روز به روز در حال افزایش است.

بدین منظور سبد محولات شرکت نکو بهینه ماشین به منظور تامین این نیاز مهم کاملتر شده و امکان تامین انواع ربات های صنعتی قطعه بردار 1 تا 6 محور و انواع ربات های لیبل زن مطابق نیاز مشتریان امروز میسر گردیده است.

 

 

انواع ربات

ربات قطعه بردار یک محور سوزنی

ربات قطعه بردار یک، سه و پنج محور سروو (با قابلیت جابجایی حداکثر 30 کیلوگرم)

ربات 6 محور با قابلیت مونتاژ، بسته بندی، جوشکاری، نقاشی و....

ربات لیبل زن با قابلیت نصب لیبل داخل قالب به روش مکش و الکترو استاتیک

 

ویژگی ها:

کاهش ریسک و خطرات استفاده از نیروی انسانی

قابلیت اجرای یک یا چند فعالیت پیچیده به صورت خودکار

افزایش سرعت عملکرد

کاهش خطای انسانی

قابلیت کاهش هزینه های ناشی از دستمزد در دراز مدت

قابلیت تکرارپذیری بدون خطا