مواد کش اتومات زمینی، مدل 700G

•    سادگی و ایمنی کاربری به دلیل جدا بودن موتور مواد کش از قیف.
•    فیلتر مجزا  برای تمیز کردن آسان.
•    قیف استیل.
•    مجهز به میکروکنترلر.
•    مجهز به هشدار دهنده تمام شدن مواد.
•    موتور پر سرعت با قدرت مکش بالا SPAL-700G.
•    استفاده از لوله های مقاوم به حرارت در صورت مکش مواد داغ (200°C).
•    محاسبه ظرفیت انتقال مواد بر پایه مواد ABS.

 

 

با توجه به اختلاف وزن مخصوص و شکل مواد، فاصله و ارتفاع مکش و مشخصـات لـولـه و همچنیـن نـحوه تنظیم پارامترها، مقادیر ظرفیت انتقال مواد مختلف متفاوت می باشند.