• تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
  • کد خبر: ۱۱۹

خط تولید چرخ به روش Water-Assisted Injection Molding

D1

تزریق پلاستیک به کمک آب

دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه‌ای ایزومی UN500D1

معرفی

به‌منظور حذف ضایعات قطعه به صورت توخالی و به روش تزریق پلاستیک به کمک آب، تولید شده است، به همین منظور از یک دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه‌ای UN500D1 ایزومی و دستگاه تزریق آب استفاده شده است.

نکات برجسته

  • مجهز به سیستم تزریق دو رنگ
  • دقت تکرارپذیری تولید قطعه 3%
  • مجهز به لوله برگشت اضافه مواد
 

مشخصات قطعه تولیدی

نام قطعه: چرخ

تعداد کویته:  2

مواد اولیه: PPPP+50%GF

وزن قطعه: 877 g

 

همکاران ایزومی در این پروژه

 

نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید