به نظر شما مطالب ارائه شده در کانال تلگرام و اینستاگرام ما چگونه است؟

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

سایر:

سوالات شما

بدلیل حفاظت از هیدروموتور، سیلندر و جکها کنترلر ماشین تا زمان رسیدن دمای سیلندر به میزانی که مواد پلاستیک داخل آن کاملاً مذاب شوند از حرکت اجزا متحرک جلوگیری می کند.

نشت مواد از بین نازل و اسپرو می تواند از سرنازل نامتناسب با اسپرو، عدم نصب قالب با رینگی، خرابی پکینگهای جک کالسکه و یا شیر جک کالسکه باشد.

در ابتدا فشار و سرعت تزریق را بررسی نمایید که بیش از حد نباشد. سپس ببینید آیا از قفل گیره مناسب استفاده کرده اید. عدم توازی سنبه و ماتریس و یا عدم توازی دو صفحه گیره که قالب بر روی آنها سوار شده است می تواند عامل پلیسه باشد.

عدم موادگیری می تواند از عدم وجود مواد در سیلندر، عدم تنظیم شیر بک پرشر، بالا بودن دمای ابتدای سیلندر و یا بواسطه تغییر مواد باشد.

ضربه گیره در هنگام باز شده می تواند ناشی از قفل بالا گیره در بسته شدن، سرعت و فشار بالا در باز شدن و یا لقی بوشهای صلیبی باشد.

از ورود آب به مبدل اطمینان حاصل نمایید و کنترل نمایید که آیا اختلاف دمای حدود 10 درجه بین آب ورودی و خروجی وجود دارد. در صورتیکه موارد قبلی درست بود و بازهم دما بالا میرفت احتمال دارد که سایز چیلر یا برج خنک کننده مناسب نباشد.

آلارم 988 میتواند از نشت مواد مذاب بر روی المنها، قطعی سیم و خرابی ترموکوپل و یا از نویز دستگاه اینورتر (درصورت نصب) باشد.

صدای غیرمتعارف پمپ میتواند از عدم کالیبراسیون شیر P.Q ، دمای بیش از حد روغن، کثیفی فیلترها و یا انسداد مسیر خروجی روغن و بیش از حد تحت فشار قرارگرفتن پمپ باشد.

صدای گیره می تواند از عدم روغنکاری مناسب که خود می تواند از تنظیمات غلط روغنکاری، نشتی و یا انسداد لوله ها و مقسم های روغنکاری، سرعت بیش از حد حرکت صفحه متحرک و یا شکستگی اجزایی مثل پین یا بوش باشد.

آلارم سیستم روغنکاری میتواند از عدم وجود ژل مخصوص روانکاری، عدم تمیزی فیلتر، نشتی در مسیر، خرابی رله مربوطه و یا مین برد باشد.

سوال خود را در قسمت ارتباط با ما، درخواست شکایت، انتقاد و پیشنهاد مطرح نمایید.