خدمات متمایز

پس از اتمام دوره گارانتی، سرویس های ویژه ای جهت پیشگیری از ایجاد مشکل و یا رفع خرابی مشکلات ارائه می شود. با سرویس های ادواری، کلیه مسیرهای روانکاری بازدید شده تا از عملکرد صحیح روانکاری بوش ها اطمینان حاصل شود. همچنین با جنرال سرویس دستگاه بصورت کامل چکاپ شده و  قطعات معیوب آن، تعمیر یا تعویض شوند.