دستگاه تزریق پلاستیک دو متریال(دوجنس) ایزومی

مقالات

  جهت تولید قطعات با چند جنس یا چند رنگ متفاوت عناوین مرتبط: تولید قطعه...

خط تولید چراغ عقب خودرویBAIC Motor

اخبار

MultiPro خط تولید قطعات چند رنگ دستگاه تزریق...

خط تولید لیوان عایق دار 3 رنگ

اخبار

  Multipro خط تولید لیوان عایق دار 3 رنگ همراه با مونتاژ اتوماتیک در...