خط تولید سپر خودرو با دستگاه تزریق پلاستیک دو صفحه ای 3200 تن

اخبار

Bumper Injection Molding Solution خط تولید تمام اتوماتیک سپر خودرو...

خط تولید سپر خودرو با دستگاه تزریق پلاستیک دو صفحه ای 4000 تن

اخبار

Bumper Injection Molding Solution خط تولید سپر خودرو...