میزبان شما در نمایشگاه چایناپلاس 2019

اخبار

  غرفه ایزومی سالن 3.1، غرفه F41 غرفه هایشینگ سالن 4.1، غرفه R21 غرفه لشان سالن 11.1،...

تور open house کارخانه ایزومی

اخبار

شركت NBM ارائه دهنده خطوط مهندسی توليد و فرآيند های صنعت پلاستيك با همكاری شركت...