پروژه ی کارخانه هوشمند ایزومی در قالب یک شهرک صنعتی کلید خورد

اخبار

در تاریخ 21 اکتبر سال 2020، پروژه احداث کارخانه ی جدید تولید تجهیزات هوشمند توسط...