• تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  • کد خبر: ۶۸

میزبان شما در نمایشگاه چایناپلاس 2019

 

غرفه ایزومی سالن 3.1، غرفه F41

غرفه هایشینگ سالن 4.1، غرفه R21

غرفه لشان سالن 11.1، غرفه A41

 

 

نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید