• تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
  • کد خبر: ۹۸

مراسم تقدیر و بازنشستگی جناب آقای صادقی (مدیر فروش دفتر اصفهان)

جناب آقای سعید میرمحمد صادقی (مدیر فروش دفتر اصفهان)  بعد از 16 سال خدمت صادقانه بازنشسته گردید و جناب آقای حسین کدیورزارع به عنوان سرپرست جدید دفتر اصفهان منصوب شدند. 

امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشند.

نظرات و سوالات خود را برای ما ارسال کنید