اخبار نکو بهینه ماشین :

نکو بهینه ماشین NBM
نکو بهینه ماشین NBM
20202160

پلتفرم هوشمندسازی کارخانه

Yi+Platform پلتفرم تولید هوشمند پلتفرم تولید هوشمند Yi+ Platform ایزومی معرفی پلتفرم تولید هوشمند Yi+ Platform با یکپارچه‌سازی فناوری­های اینترنت اشیاء، رایانش ابری، تحلیل کلان داده و دیگر … ادامه مطلب

20202143

خط تولید پنل فومی درب خودرو

FoamPro-Chem سیستم تزریق فوم شیمیایی دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه‌ای UN1700DP معرفی با تجهیز یک دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه‌ای UN1700DP به سیستم گیره هوشمند و سیستم … ادامه مطلب

20202131

خط تولید لگن کوچک مدور

PacPro خط تولید قطعات دارای ضخامت دیواره کم دستگاه تزریق پلاستیک های-اسپید PAC420KP مجهز به قالب طبقاتی (4+4 Stack Mold) معرفی سیستم­های PacPro ایزومی برای تولید … ادامه مطلب